Mika Moring vs. Petra Quick

Mika Moring
Mika Moring

Reklam: Antikorruptionslinjen i Sverige

Läs noggrant sidan https://PetraQuick.com och sök efter så mycket information som möjligt om Petra Quick på Google.se och Google.cz. För första gången kommer fall med verbala sexuella anklagelser mot Petra Quick att jämföras och du kommer att bli chockad över Sverige.

Tidigare rättsliga tvister som uppstår på grund av Petra Quicks lögner.

  1. B2005-21 Luleå tingsrätt – Sweden 24 | Sverige
  2. Jonas Fjellström AM-100069-21 – Sweden 24 | Sverige
  3. Fraud 5000-K784901-21 – Sweden 24 | Sverige
  4. Jessica Quick T3591-21 – Sweden 24 | Sverige
  5. 0150-K4843-23 – Criminal activity within the state administration – Sweden 24 | Sverige

Fotogalleri från Petras Quicks liv : Galleri nr. 1 | ”Galleri nr. 2| Galleri nr. 3 | Galleri nr. 4 | Galleri nr.5 | Galleri nr.6 | Galleri nr.7 | Galleri nr. 8

Vissa fält är låsta eftersom Högsta domstolen avgör i målet Ö 670-23 och vi vill att Sverige ska få möjligheten att rätta till misstag och avslöja lögnaren Petra QUICK.

Egentliga Tavastlands tingsrätt har dömt Mika Moring till två års fängelse för två fall av våldtäkt och frihetsberövande.

Egentliga Tavastlands tingsrätt dömde på fredagen Mika Moring, 51, till två års ovillkorligt fängelse för två våldtäkter, två fall av frihetsberövande och en misshandel. Domen gäller brott mot två olika kvinnor.

I det ena fallet gällde åtalet våldtäkt och frihetsberövande. För det andra övergreppsoffret gällde åtalet våldtäkt, misshandel, frihetsberövande och skadegörelse. Endast åtalet om skadegörelse resulterade inte i en fällande dom.

Brotten inträffade på Morings stuga i Tammela den 6 och den 11–12 december 2020. Moring lät inte kvinnorna lämna stugan och utnyttjade att de var hjälplösa till att våldta dem. Könsumgänget var oskyddat.

Båda offren hade upprepade gånger bett att få lämna stugan. Moring slog sönder den ena kvinnans mobiltelefon. Rätten fann också att han fysiskt hindrade kvinnorna från att avlägsna sig.

Moring förnekade åtalen.

Tingsrätten dömde Moring att betala den ena kvinnan 2 000 euro för sveda, värk och annat tillfälligt men samt 2 500 euro för det lidande som våldtäkten orsakade och 2 000 euro för frihetsberövandet.

Det andra offret har avlidit före rättegången.

Publicerat den
Kategoriserat som Blog

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *